Dnes je:2) Původní uspořádání krajiny


předchozí kapitola: 1) Úvodní slovo

Z vypátraných záznamů, začíná oblast Roveňska ožívat roku 1441, když psal Aleš Holický ze Štemberka panu Oldřichovi z Rožumberka 9.11.1441, "aby se přičinil, by paní Perchta (dříve Barbora) nebránila dělati rybník mezi Holicemi a Rovní".

Po nabytí Rovně Vilémem r.1507 a okolí, začal ihned se svojí rybníkářskou politikou. Starý rybník "Roveňský" na místě dnešního Roveňska z r.1441 začal rozšiřovati a r.1510 napouštěti, přičemž začala voda okolní pozemky podmáčeti, že nebyly schopny obdělávání. Po jednání 11.11.1516 postiženým sedlákům dána vrchností náhrada jinými pozemky. Nedlouho potom docházelo opět k dalším podmáčení pozemků, proto udělána nová struha na rybník "Roveňský", zabraná takto půda byla postiženým nahrazena r.18.12.1520.

OldřichII z Rožumberka


Perchta z Rožumberka

Vilém z Rožumberka


následující kapitola: 3) Zrušení rybníka "Roveňský"
Jak bude?

  Počasí radar http://www.slunecno.cz

Napište nám

    

Statistika přístupů: