Dnes je:Kronika osady RoveňskoJe jen málo míst v naší krásné vlasti, kde jsou vedeny kroniky jejich obyvateli. Přestože naše osada není rozlehlá, má bohatou historii. A snad právě proto se našlo několik našich spoluobčanů, kteří jen pro svoji potěchu postupně do písemné podoby ztvárnili osud naší osady. Pamětníci si vzpomínají na kroniku osady vedenou panem Hlaváčkem. Tato Kronika však po jeho smrti se již nedohledala. Byli bychom však nesmírně rádi, kdybychom právě tuto Kroniku postupně dohledali a obdrželi ji ke krátkému zapůjčení, abychom mohli historii naší osady rozšířit a doplnit.

Rovněž povídání našich spoluobčanů, kteří již něco pamatují, či mají nějaké písemné dokumenty o naší osadě vyzýváme, aby se s námi podělili o tyto dokumenty, příběhy a vyprávění. Každý dokument vždy poctivě vrátíme jejich majitelům. Jde pouze o to, abychom tyto dokumenty mohli převést do elektronické podoby a zpřístupnit tak všem našim spoluobčanům.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Václavu Jelínkovi, který nám nezištně svou Kroniku zapůjčil a můžeme se tak začíst a vnořit do příběhů naší osady.

Následuje kapitola: 1) Úvodní slovo

Jak bude?

  Počasí radar http://www.slunecno.cz

Napište nám

    

Statistika přístupů: